Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach wystosował pismo do dyrektorów gliwickich szkół, w którym zaleca, aby zrezygnować z zajęć prowadzonych na zewnątrz. Chodzi oczywiście głównie o spacery czy zajęcia wychowania fizycznego.

Powodem jest wysoka ilość zanieczyszczeń w powietrzu.

r e k l a m a