Za nami już pierwsze opady śniegu. A wraz z nimi pojawiły się śliskie chodniki. Straż Miejska w Gliwicach przypomina, że to na właścicielach oraz innych podmiotach zarządzających nieruchomościami spoczywa obowiązek dbania o stan chodników, oraz dróg dla pieszych położonych wzdłuż ich posesji.

Właściciele lub zarządcy nieruchomości są zobowiązani do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich posesji.

r e k l a m a