Za pasem koniec roku, a to skłania do pewnych podsumowań. W tym roku z Gliwickiego Portu w kierunku Wrocławia wypłynęło 421 barek z ponad 200 tys. ton węgla energetycznego. To o 63% więcej niż w poprzednim pierwszym sezonie. Dokładnie 206 808 ton węgla dostarczono w tym roku drogą wodną z Gliwic do elektrociepłowni we Wrocławiu.

Przeładowano 3 834 wagony w 105 pociągach, popłynęło  421 barek.

Dostarczenie energetycznego paliwa do elektrociepłowni we Wrocławiu to intermodalny łańcuch logistyczny wykorzystujący dwie gałęzie transportu: kolejowy i wodny śródlądowy. Do gliwickiego portu z kopalni Sośnica węgiel jest przewożony pociągami. Przeładunkiem węgla z wagonów na barki zajmuje się Śląskie Centrum Logistyki S.A., spółka z 77% udziałem Miasta Gliwice, który zarządza portem w Gliwicach. Za organizację drogi przewozu odpowiada grupa kapitałowa OT Logistics.

r e k l a m a