W wielu miejscach naszego miasta pojawiły się stoiska, na których sprzedawane są bożonarodzeniowe drzewka. Funkcjonariusze Straży Miejskiej rozpoczęli kolejną edycję akcji mającej na celu eliminację nielegalnej sprzedaży żywych drzew iglastych. Kontrolują targowiska, place, drogi, a także parkingi przy marketach. Sprawdzają legalność sprzedaży choinek.

Kontrolowani handlowcy muszą wykazać pochodzenie drzewek, powinni również posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, oraz powinny posiadać zgodę zarządcy terenu na handel.

Brak wymaganych dokumentów może skończyć się mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem sprawy do sądu. Co więcej, przypominamy, że każdy kto kupuje choinkę ma prawo zażądać od sprzedawcy okazania dowodu pochodzenia drzewka oraz dowodu potwierdzającego jego zakup.

r e k l a m a