Rady Osiedlowe powoływane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i współdecydować o funkcjonowaniu osiedla. Stanowią najniższą jednostkę w hierarchii samorządu terytorialnego. Warto zwrócić uwagę na prawa mieszkańców i jak one wyglądają. Czynne prawo wyborcze mają mieszkańcy danego osiedla, którzy są wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w ostatnim dniu roboczym przed terminem poprzedzającym wybory- w tym wypadku najpóźniej do 5 kwietnia 2019 r. Ilość członków Rady Osiedla, która będzie wybierana na każdym z osiedli – to liczba 15.

Wybory będą miały miejsce na osiedlach: Baildona, Bojków, Brzezinka, Czechowice, Kopernika, Ligota Zabrska, Łabędy, Obrońców Pokoju, Ostropa, Politechnika, Sikornik, Sośnica, Stare Gliwice, Szobiszowice, Śródmieście, Trynek, Wilcze Gardło, Wojska Polskiego, Wójtowa Wieś, Zatorze oraz Żerniki.

By móc przeprowadzić procedury wyborcze istotne jest zgłoszenie się 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla.

Gdyby liczba zarejestrowanych kandydatów wyniosła 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych.

Kto może zostać kandydatem do rady osiedla?

Gdyby ktoś chciał zgłosić swoją kandydaturę do Rad Osiedli, to dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21 w godzinach pracy Urzędu lub listownie, w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 1 lutego 2019 r. włącznie.

Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu złożenia kandydatury w Urzędzie Miejskim. Warto także zauważyć, iż kandydat, który się ubiega, by być radnym, nie może udzielić poparcia samemu sobie. Najpóźniej w 35 dniu przed terminem wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłasza listę zgłoszonych kandydatów. Formularz zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21. Natomiast bierne prawo wyborcze mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

r e k l a m a