Nowa obwodnica jeszcze w tym roku?

Umowa z wykonawcą fragmentu zachodniej obwodnicy miasta została podpisana. Prace mogą ruszyć jeszcze w tym miesiącu. Na wykonanie ponad 3 kilometrowego odcinka konsorcjum firm Eurovia i PRUiM ma 15 miesięcy. Nowa droga ma przebiegać polami w południowo-zachodniej części miasta, pomiędzy centrum, śródmieściem i osiedlem Sikornik a dzielnicą Ostropa i terenem wojskowym.

91

W przetargu rozstrzygniętym w sierpniu 2018 r. to konsorcjum złożyło najkorzystniejszą ofertę. Wybrane przez miasto firmy, Eurovia Polska i PRUIM, zaproponowały ok. 82,6 mln zł i właśnie na taką kwotę opiewa zawarta z nimi umowa.

Bardzo możliwe, że jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się pierwsze prace przy budowie fragmentu zachodniej obwodnicy Gliwic od ul. Rybnickiej do ul. Daszyńskiego.

W przyszłości fragment ten będzie częścią drogi krajowej nr 78 relacji Chałupki – Chmielnik, tym samym przejmując ruch i funkcję drogi krajowej z obecnego, obarczonego dużym natężeniem ruchu, pobliskiego odcinka „78”. Po przebudowie obwodnica miasta posiadałaby, jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, poza skrzyżowaniem z ul. Daszyńskiego i Rybnicką. Rozbudowana zostanie także ul. Rybnicka w rejonie skrzyżowania i węzła drogowego z A4 oraz przebudowany zostanie fragment dróg poprzecznych: ul. Orkana i Wójtowska. Wybudowana zostanie także infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów.
Droga będzie oświetlona i wyposażona w urządzenia ITS oraz stację meteorologiczną.

Zachodnia Obwodnica Gliwic

r e k l a m a