Przy ul. Andersa udało się już zrealizować wymianę sieci gazowej, kanalizacji deszczowej, zabezpieczono i wymieniono kable energetyczne oraz teletechniczne. Widać już pierwsze zmiany na powierzchni – wybudowano zatokę autobusową w nowej lokalizacji, a w miejsce, gdzie dotąd zatrzymywały się autobusy, przeniesiono postój taksówek. Po stronie ulic Mieszka I i Karolinki wyremontowano chodniki i zjazdy do posesji.

Gdy prace zostaną wznowione – wymienione zostaną chodniki po drugiej stronie ulicy oraz budowa ścieżki rowerowej. Po stronie osiedla Wojska Polskiego wybudowana zostanie zatoka autobusowa. Na odcinku od ul. Płowieckiej do jednostki wojskowej wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni. W miejscu, gdzie odbywa się przebudowa będzie obowiązywała nowa organizacja ruchu. Prace ruszą ponownie, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

r e k l a m a