Przybliżając najnowsze osiągnięcia nauki, a także problemy kultury, stanowią okazję do spotkania z najwybitniejszymi polskimi uczonymi. Najbliższy wykład „Dron – przyjaciel czy wróg?” wygłoszą prof. Marek Marcisz i dr Łukasz Gawor z Katedry Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Zapraszamy do Willi Caro w czwartek 31 stycznia 2019 o godz. 16.00.

O prowadzących:
Prof. Marek Marcisz urodził się w Knurowie. Ukończył Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, w 2004 roku obronił doktorat, a w 2011 uzyskał habilitację. Specjalizuje się w tematyce geologii złóż, zajmuje się jakością węgla a także technikami informatycznymi stosowanymi w geologii górniczej. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, a także laureatem licznych wyróżnień, m.in. Odznaki Zasłużony dla Polskiej Geologii i Odznaki Zasłużony dla Górnictwa RP. Sekretarz naukowy Komisji Nauk Geologicznych PAN o. Katowice.
Dr Łukasz Gawor jest adiunktem na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jego zainteresowania naukowe są związane m.in. z problemem rekultywacji zwałowisk pogórniczych i jej uwarunkowaniami prawnymi, a także z geoturystyką. Jest autorem wielu publikacji, które ukazały się w Polsce i za granicą. Członek Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (SDS) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG).

r e k l a m a