Zgłoszenie kandydata musi zawierać poparcie co najmniej 25 mieszkańców osiedla wpisanych do stałego rejestru wyborców. Warto także zauważyć, iż kandydat, który się ubiega, by być radnym, nie może udzielić poparcia samemu sobie. Natomiast bierne prawo wyborcze mają mieszkańcy osiedla wpisani do stałego rejestru wyborców najpóźniej w dniu zgłoszenia kandydatury do Rady Osiedla.

Rady Osiedlowe powoływane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i współdecydować o funkcjonowaniu osiedla. W każdej Radzie, a jest ich w Gliwicach 21 będzie zasiadało 15 osób. Warunkiem przeprowadzenia procedury wyborczej w danym Osiedlu jest zgłoszenie 15 lub więcej kandydatów do Rady Osiedla.

W przypadku, gdy liczba zarejestrowanych kandydatów wyniesie 15, wyborów do danej Rady Osiedla nie przeprowadza się, a zarejestrowanych kandydatów uznaje się za wybranych. Szczegółowe informacje na temat wyborów do rad osiedli są dostępne na stronie gliwickiego magistratu.

r e k l a m a