Autorami projektu ustawy „O zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw” są Robert Wagner i Marcin Kostka. Ideą jest wprowadzenie kryterium dla rodziców ubiegających się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka, którym byłaby konieczność przedłożenia zaświadczenia o posiadaniu obowiązkowych szczepień ochronnych, ewentualnie zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do przeprowadzenia szczepień.

Do złożenia projektu w Sejmie potrzebnych jest 100 tysięcy podpisów. Oprócz siedziby Śląskiej Izby Lekarskiej podpisy zbierane są także w wielu przychodniach i szpitalach na terenie całego województwa, a nawet centrach handlowych, np. w gliwickim CH FORUM. Swoje wątpliwości dotyczące szczepień rodzice będą mogli rozwiać podczas rozmowy z lekarzem pediatrą dr Anitą Pierończyk.

Częścią kampanii informacyjnej promującej ideę szczepień są również spoty Naczelnej Izby Lekarskiej nt. szczepień ochronnych oraz film wyprodukowany przez Śląską Izbę Lekarską „Choroby zakaźne – Oni pamiętają!”.

r e k l a m a