Chciał być pełnoletni, „poprawił” dane w legitymacji szkolnej

Do nietypowego wydarzenia doszło w trakcie przesłuchania świadka w sprawie kryminalnej. Gliwiccy stróże prawa w trakcie legitymowania przesłuchiwanego stwierdzili, że młody mężczyzna przerobił w swojej legitymacji szkolnej datę urodzenia oraz numer PESEL.

196
Obraz autorstwa un-perfekt na Pixabay

Mężczyzna przyznał się do winy i wyjaśnił, że przeróbka dokumentu miała na celu wcześniejsze osiągnięcie statusu osoby pełnoletniej.

Teraz 17-letniemu gliwiczaninowi grozi postępowanie z art. 270 kodeksu karnego, który przewiduje dla osoby przerabiającej i posługującej się sfałszowanym dokumentem karę grzywny, ograniczenie lub pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

Warto o tym pamiętać, gdyż wbrew pozorom tego typu przestępstwa nader często zdarzają się w sklepach lub środkach komunikacji miejskiej.

r e k l a m a