Tory biegnące wzdłuż ul. Chorzowskiej szpecą okolicę. Zadaniem projektanta będzie odmienić odcinek od skrzyżowania ulic: Zabrskiej-Dąbrowskiego i Poniatowskiego do zajezdni tramwajowej przy ul. Chorzowskiej.

Na tym terenie projekt powinien uwzględnić takie zadania jak: rozwiązanie przebiegu ciągów pieszych, rowerowych, możliwe zmiany zatok autobusowych i budowę stanowisk postojowych dla pojazdów. Opracowanie projektu powinno również uwzględnić elementy małej architektury takie jak: użycie ławek, stojaków dla rowerów czy wysadzenie terenu zielenią, aby poprawić jej wizerunek.

Czy w dzielnicy Zatorze powstanie rolkostrada? A może coś innego? Zainteresowani modernizacją tego odcinka mogą składać projekt do 19 marca. Po otwarciu ofert i wyłonieniu wykonawcy, będzie mieć on około roku na przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

r e k l a m a