Zajęcia z aqua aerobiku są realizowane już od 7 lat i cieszą się sporym zainteresowaniem. Na gimnastykę w wodzie będzie można zapisać się za pośrednictwem aplikacji znajdującej się na stronie aqua aerobik.gliwice.eu.

Osoby, które nie mają możliwości skorzystania z elektronicznej rejestracji, mogą tego dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gliwicach w pok. 142 w następujących terminach:

  • 18 marca, 20 marca, 22 marca w godzinach od 9.00 do 15.00,
  • 25 marca, 26 marca i 28 marca w godzinach od 11.00 do 15.00.

Do zapisu niezbędny będzie adres zamieszkania, nr PESEL oraz numer telefonu uczestnika zajęć. W przypadku zapisów przez pełnomocnika, należy przygotować odpowiednie pełnomocnictwo.

Ćwiczenia pod okiem instruktora odbędą się w trzech turach na pływalniach – Delfin oraz Mewa.

r e k l a m a