„Ideą wykonania koncepcji zagospodarowania ulicy Zwycięstwa jest przywrócenie jej reprezentacyjnego charakteru i ożywienie poprzez dostosowanie do potrzeb wszystkich użytkowników przestrzeni, tj. ulicy łączącej Stare Miasto z Dworcem PKP, a w niedalekiej przyszłości z nowoczesnym Centrum Przesiadkowym.” – czytamy w oficjalnym komunikacie ZDM.

Główne zmiany zaproponowane przez projektanta dotyczą zawężenia jezdni i budowy dodatkowego pasa, którym poruszałby się pojazd alternatywny dla obecnie funkcjonującego autobusu. Nowa nawierzchnia, niepełne zatoki autobusowe, dwa ciągi piesze – szybki i tzw. rekreacyjny. Do tego elementy małej architektury – ławki, stojaki na rowery i drzewa głównie po prawej stronie Zwycięstwa idąc w stronę dworca. Nowością byłaby także kładka nad Kłodnicą i ograniczenie do 30 km/h. W tej koncepcji brak oddzielnego pasa ruchu dla rowerów. To zaledwie wizja – początek zapowiadanych zmian – teraz ZDM przygotowuje przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej. Realna data realizacji tej inwestycji, czyli roboty budowlane to 2021-2022 rok.

Propozycja przebudowy ulicy Zwycięstwa zaprezentowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach [fot. ZDM GLIWICE, projekt Pracowania Projarch]

Dziś, we czwartek, 21 marca społecznicy z Ośrodka Studiów o Mieście zapraszają do udziału w spotkaniu i dyskusji, której jak twierdzą zabrakło podczas prac nad planowaną przebudową ulicy Zwycięstwa.

Tematem rozmów będzie planowanie polityki przestrzennej i transportowej miasta. Porozmawiamy o planowaniu miasta, o rozwiązaniach transportowych, modelowym projektowaniu i urbanistyce. Przedstawimy szczegóły badań społecznych, analiz i opracowań na temat ulicy Zwycięstwa.

Dzięki zaprezentowanej przez urząd miejski koncepcji przebudowy ul. Zwycięstwa wszystko pozornie stało się jasne, choć wiele istotnych pytań pozostało nadal bez odpowiedzi.

W jaki sposób przekształcona ulica będzie powiązana z otoczeniem? Jaką funkcję w mieście będzie w przyszłości pełniła, jeżeli zostanie poddana tylko kosmetycznym zmianom? Czy ma być miejscem przelotowym – trasą dojazdową, czy może miejscem skupiającym – przestrzenią zajmowaną w części przez restauratorów? A może czymś pośrednim? Odpowiedzi na te i inne pytania postarają się znaleźć prelegenci i… publiczność. Początek spotkania o godz. 18

Zaproszeni goście:

  • Agata Twardoch – architektka i urbanistka (Politechnika Śląska)
  • Tomasz Tosza – specjalista od transportu, zastępca dyrektora (Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie)
  • Paweł Jaworski – urbanista (Miastoprojekt)

Wokół ulicy Zwycięstwa toczy się właśnie ciekawa dyskusja społeczna. Wnioski o konsultacje są „zbywane”, a samo planowanie głównej ulicy przypomina zbiór przypadkowych zdarzeń. Ostatni wniosek byłego już radnego doczekał się wyjątkowego uzasadnienia o otyłości i podeszłym wieku gliwiczan.

Rozpoczynamy o 18:00 od przedstawienia wyników badań dotyczących ulicy Zwycięstwa przeprowadzonych przez OSOM w roku ubiegłym na próbie 901 osób. Następnie przechodzimy do dyskusji i pytań z sali. Zakończenie zaplanowaliśmy na godzinę 20:00.

r e k l a m a