Dlaczego święto pracy obchodzimy 1 maja?

699

1 maja – Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od roku 1950.

Święto wprowadziła w 1889 II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 w Chicago, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Dawne Międzynarodowe Święto Pracy to także kolejna rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. To przede wszystkim święto obchodzone od roku 2004 dla upamiętnienia i uznania osiągnięć klasy robotniczej. W Polsce dzień ten jest świętem państwowym ustawowo wolnym od pracy. Po zmianie ustrojowej w 1989r. obchody Święta Pracy stały się mniej popularne, dzięki związanej z nim otoczki polityczno-ideologicznej.

Niestety – tylko Europa potrafiła przekształcić dawne komunistyczne święto w czas zabawy. Właściwie nie chodzi tu o dzień 1 maja, ale o noc z 30 kwietnia na 1 maja czyli o pogańską Noc Walpurgii z czarownicami, które zbierały się w tajemnicy , by gromadnie wyruszać na miotłach na orgie urządzane na szczytach pobliskich wzniesień . Tradycja nakazywała zatem rozpalanie wielkich ognisk, zwłaszcza na wierzchołkach gór, by odstraszać czarownice i duchy. Takie obrządki miały miejsce w wielu miejscach Europy, między innymi w Szkocji, Irlandii, Walii, Szwecji, Czechach, na Morawach, w Saksonii, Tyrolu, a także na Śląsku

1 maja – Dzień Św. Józefa

Kolejnym 1 – majowym jest dzień Świętego Józefa – robotnika, męża Maryi i cieśli. W Kościele rzymsko-katolickim czczony jest dwukrotnie w ciągu roku: 19 marca – jako Oblubieńca Matki Bożej, a także dzisiaj – jako patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 r. zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie świętu pracy.

Niemcy – Święto Pracy (Tag der Arbeit)

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach, 1 maja obchodzi się Święto Pracy. Tego dnia, z inicjatywy Deutscher Gewerkschaftsbund, czyli Zrzeszenia Niemieckich Związków Zawodowych organizowane są liczne demonstracje i zgromadzenia polityczne, które odbywają się niemal w całym kraju. Czasem wybuchają też drobne zamieszki, dlatego wszędzie jest pełno policji.
Warto też wspomnieć o dniu poprzedzającym 1 maja, gdyż jest to tradycyjny Tanz in den Mai, który możemy potocznie nazwać 'taneczną majówką’. To tradycyjne powitanie wiosennego miesiąca maja. Symbolem tego święta jest tzw. drzewko majowe, które symbolizuje życie i odradzającą się na wiosnę przyrodę. Drzewko wystawiane jest do dziś w wielu częściach Niemiec.

Czechy – Święto Pracy (Svátek práce)

Czesi świętują Dzień Pracy podobnie jak w Polsce, z drobną jednak różnicą. Pierwszy maja obchodzony jest w Czechach jako święto miłości i zakochanych. Czeskie święto miłości następuje tuż po…. nocy palenia czarownic, dlatego też 30 kwietnia każda Czeszka musi być szczególnie miła dla swego partnera by nie myślał że jest … wiedźmą.

Rosja – Święto Wiosny i Pracy (Праздник весны и труда)

Święto solidarności pracujących regularnie obchodzone było w Rosji od 1890 roku. Po zwycięstwie rewolucji październikowej Świętu Pracy nadano oficjalny status. 1 maj stał się dniem masowych demonstracji mas pracujących oraz wojska. Ostatnia oficjalna defilada odbyła się 1 maja 1990 roku. Od 1992 roku dzień ten przemianowano na Święto Wiosny i Pracy. Pomimo upływu lat 1 maj wciąż stanowi okazję dla politycznych demonstracji lewicowych ugrupowań.

r e k l a m a