Gliwiccy chirurdzy przeprowadzili rozległą transplantację narządów szyi połączoną z przeszczepieniem zmodyfikowanego szpiku u siedmioletniego chłopca. Dziecko sześć lat temu połknęło granulat ługu sodowego, tzw. kreta. W wyniku tego nieszczęśliwego wypadku martwicy uległy u niego: nasada języka, krtań, gardło, tchawica, przełyk aż do poziomu żołądka. Od tego momentu chłopiec nie jadł pokarmów stałych (żywiony był wyłącznie dojelitowo) i oddychał przez rurkę tracheostomijną. Ze względu na wiek pacjenta, zabieg odbył się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu (Centrum Onkologii nie posiada oddziału pediatrycznego). Szczegóły tego wyczynu poznamy w poniedziałek, bo na wtedy zaplanowano oficjalną konferencję prasową.

r e k l a m a