Strajk nauczycieli po gliwicku. Protestują wszystkie szkoły publiczne, ale nie wszystkie placówki oświatowe

Nie wszystkie publiczne placówki oświatowe w Gliwicach przystąpiły dziś do bezterminowego ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty. Z 55, które zadeklarowały swój udział w proteście, wycofała się jedna - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z Gliwic-Sośnicy.

440

Nie wszystkie placówki były też zamknięte – część prowadziła zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla tych uczniów, którzy przyszli. Rodzice w razie przerwania strajku zostaną poinformowani przez dyrektorów placówek.

Z kolei, gliwicki Wydział Edukacji zachęca do korzystania z oferty innych miejskich placówek – takich jak filie miejskiej biblioteki publicznej, baseny zarządzane przez MZUK, można też zajrzeć do muzeum czy teatru.

W poniedziałek 8 kwietnia zamknięta była m.in. szkoła podstawowa nr 12 na Os. M. Kopernika:

r e k l a m a