Światełko z Betlejem w Imperium

65

“Światło, które daje moc…” – pod tym hasłem tysiące harcerzy i skautów, jak co roku przekazuje Betlejemskie Światło Pokoju mieszkańcom miast, wsi, a także szkołom i instytucjom.

Sztafeta ze Światłem w czwartek 19 grudnia dotarła także do siedziby Telewizji IMPERIUM, przynosząc znak pokoju i zapowiadając radosną nowinę.

Światło na teren Powiatu Gliwickiego harcerze przywieźli z trzech miejsc: z Zakopanego, Wiednia oraz z Częstochowy. Od 16 do 24 grudnia zuchy, harcerze i instruktorzy Hufca ZHP Ziemi Gliwickiej przekazywać będą Światło w kościołach, instytucjach oraz szkołach.

r e k l a m a